This is a free Purot.net wiki
  • View:

PART I: WHAT DO WE WANT TO HAPPEN?

Sisältöalue

- Empowerment --> taking the first step to start developing oneself to become what one wants to be

- Telling the story that touches and affects people (emotionally?) and makes people think Swing as their "own story or developmental path"?

- Arouse global interest and reach different kinds of people (in demographics)

- Change the way people learn and think!

Lähtökohtia (in finnish, sorry)

Haluamme kehittää konseptin, jonka keskiössä on yksilön oma oppiminen ja kokemus -> sosiaalinen media on paikka, jossa luodaan merkityksiä ja työstetään identiteettiä sosiaalisten objektien kautta

Haluamme kehittää konseptin, joka leviää nopeasta ympäri maailman -> Tarvitsemme sosiaalisen median, mutta myös aktiivisen verkoston, joka on sitoutunut levittämään ilosanomaa
 

Laulu metodina ja vertauskuvana silti puhutellaan laajempaa yleisöä kuin vain laulajia

Heimo koostuu ihmisistä, jotka haluavat kehittää itseään

Lähestymme laulamisen kautta

Heimo on vaikutusvaltainen eli saa tehdä päätöksiä SWING-prosessista erikseen määritellyissä puitteissa

Video ja tarina sosiaalisena objektina, jonka ympärille muu sisältö rakentuu

Esimerkkejä:

Kummicoachit jokaiselle jaksolle: Osallistetaan myös muuhun sisällöntuotantoon

Kuukauden somecoach

Kummiyhteisöt sponsoreista esim. Nokian kännykkäsovellus, Googlen community ym.

Oppiva ekosysteemi, joka jää elämään

 

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.

First buzz, arousing interest, creating engagement (conversion). Then maintaining interest (content). The whole path leads to empowerment, great, consistent story in every channel (channels support each other) and networking.
oskariuotinen oskariuotinen   (28.04.2011 23:59)
 

I think first of all. We want to create a buzz around Swing. We want people to pay attention to what Swing is all about and how it can possibly affect them or even empower them. We want to tell a story by using different social media tools such as...

- Youtube (Trailer +videos)
- Facebook (share and spread the content ans attract more fans)
- Twitter (Spread the word about it and attract more
followers)
- Linkedin (Create more links around the groups)
- Website (with great content)
- Blogs (Word of mouth)

...
anonymous   (28.04.2011 14:37)
 

Alright then;)
Kondwani   (27.04.2011 16:00)
 

@Kondwani Well that doesn't matter because we can change everything. Let's start with an empty table. :)
anonymous   (27.04.2011 15:35)
 

Yeah i guess we'll do our best. Could you remind me on which channels Swing is for now?
Kondwani   (27.04.2011 13:24)
 

This is just a new chapter frontpage
Let's try to finish this part this week?
kristiinameme kristiinameme   (27.04.2011 13:04)